"Vi arbetar nära & proaktivt
med våra kunder & partners"

- Robert Bergström, VD

Admore - erfarenhet är vårt fundament

Admore är ett IT konsultföretag som i nära samarbete med sina kunder använder sig av informationsteknik för att identifiera och genomföra förbättringar i kundernas verksamhet.

Vår vision är att vara en värdefull partner till våra kunder, som bidrar och adderar värde till deras utveckling och förändringsresa.

Vår mission är att genom att stödja våra kunder med erfarna och välutbildade konsulter, bidra med mätbara affärsvärden inom förändringsarbetet och att alltid ha fokus på mervärde och affärsnytta hjälper vi våra kunder att utvecklas.

Vi har djup IT bakgrund som vi kombinerar med förståelse för affärssidan och verksamhetens operativa behov. Våra konsulter är mycket erfarna och har mycket god kunskap och kompetens inom våra tre affärsområden:

Systemutveckling

Systemutveckling

Infrastruktur

IT Infrastruktur

Test & kvalitetssäkring

Test & kvalitetssäkring